Bli med i GRO Helsenettverk for fremtidsrettet innovasjon i helsesektoren

– GRO jobber for nyskaping som gir bedre hverdagsrehabilitering og samhandling i helsevesenet.
– GRO bistår bedrifter, kommuner og sykehus i hele Østfold og Follo.

GRO Helsenettverk – sammen for smartere helseinnovasjon!

GRO nettverket, fasilitert av Mosseregionens Næringsutvikling,
samarbeider med helseteknologiklyngen Oslo Medtech om en felles klyngesatsning på helse i Østfold og Follo.
Fokus for satsningen er innovasjon knyttet til samhandlingsutfordringer og bedre hverdagsrehabilitering.

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Mosseregionens Næringsutvikling

Innovasjon Norge

Østfold Fylkeskommune

NCE Smart Energy Markets

Oslo Medtech

Målet er å etablere spennende innovasjonsprosjekter i mellom ulike private og offentlige aktører i og utenfor fylket.

GRO er et nettverk med kunnskap, erfaring, gjennomføringskraft og engasjement!

Ta kontakt med oss!

Rådgiving – faglige møter – innovasjonsprosjekter – innovative anskaffelser

GRO samler og kobler personer og virksomheter som ser muligheter i utfordringer, og som er opptatt av å skape bedre helsetjenester i nåtid og fremtid.